Ambrosia Begonia2

“Kailangan kong maging matatag bilang mag-isang inang nagtataguyod ng limang anak. Naranasan kong manlimos, pero sa CVM, nagkaroon kami ng pandagdag puhunan at extra budget para sa mga bayarin. Doon kami nagpapasalamat dahil nagkaroon kami ng takbuhan na mabait.

Kung hindi dahil sa CVM hindi kami makakabili ng mga pangangailangan. Kaya gustong gusto namin ng mga anak at kaibigan ko mag-sanla sa CVM dahil maganda at safe. Hindi nila pinapabayaan ang customers.”

Comments are closed.